แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ส.ค. 23, 2558

เรื่อง: แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1 [วันที่23 สิงหาคม. 2558 เวลา 14:50]

      แผนพัฒนาตนเอง ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
แผนพัฒนาตนเอง ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1 หรือID Plan คู่มือที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับMOU ของการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ PA

ไฟล์แนบ


1). ไฟล์ 1. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ผบ.รร. ขอนแก่น เขต 1 17.doc
2). ไฟล์ 2. แบบประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา.docx
3). ไฟล์ 3. โปรแกรมแบบประมวลผลการประเมินสมรรถนะผู้.xlsx
4). ไฟล์ 4. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ.doc
5). ไฟล์ 5. กรอบแนวทางการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิ.pdf
6). ไฟล์ 6. แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และคว.pdf
7). ไฟล์ 7. แบบข้อเสนอ แผนพัฒนาตนเอง ในการพัฒนางานตา.pdf
8). ไฟล์ 8. รายชื่อหลักสูตร ใน TEPE ออนไลน์.docx

@เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลรายละเอียด ทำเนียบบุคลากร ประวัติความเป็นมา ของกลุ่มงาน ท่านสามารถคลิกเพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่. More ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด